Słodka Tajemnica

Słodka Tajemnica

Na całym świecie dzieci wolą potrawy bardziej słodkie niż dorośli. Preferencja ta zmienia się z wiekiem – im dzieci starsze, tym ich skłonność do jedzenia słodyczy maleje. Dlaczego tak się dzieje?

W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono interesujące i zaawansowane badania w celu wyjaśnienia tego mechanizmu.  Statystycznie istotnej grupie dzieci przyznano określone kategorie, aby zdefiniować ich profile. Przebadano stężenie w osoczu wybranych hormonów, biomarker wzrostu kości, rozmiar dziecka, etap dojrzewania i nawyki żywieniowe. Ocena jakości hedonicznej z udziałem roztworu sacharozy umożliwiła podział badanych w następujący sposób: 62% dzieci sklasyfikowano jako wysoko preferujące słodycze a 38% o małej preferencji.

Jednym z najważniejszych wyników badań był istotny związek pomiędzy markerem wzrostu kości mierzonego w moczu oraz leptyną w osoczu (uwzględniając masę ciała dziecka). Obie wartości były znacząco niższe dla grupy mniej preferującej słodycze. Należy dodać, że badane dzieci nie różniły się pod względem sensorycznego odbioru sacharozy, wieku, wskaźnika masy ciała, diety. A zatem, zmiana z wiekiem skłonności do konsumpcji słodyczy z dużej na małą, związana jest z zanikiem rośnięcia w czasie.

Podsumujmy powyższe rozważania. W związku z tym, że dzieci rosną, skłonność do jedzenia słodyczy jest u nich nieunikniona. Skoro posiadamy tę wiedzę, musimy zwrócić uwagę, co dostarcza tej słodkości. Co spożywa dziecko owoc, czy batonika? A na pytanie dlaczego dzieci preferują wysokoprzetworzoną żywność jako źródło słodyczy odpowiemy za tydzień.

                                                               Zespół Smart Catering